กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตในวันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม 2 (ลานแดง) เวลา 10.00 - 14.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 8446