เรียน นักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน

คลินิกเสริมสร้างกำลังใจ (Motivation Clinic) กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ. เปิดให้บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยาแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เพื่อช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเครียด การเรียน การทำงาน ครอบครัว สัมพันธภาพ และอื่นๆ

สามารถสอบถามการให้บริการให้คำปรึกษาและทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ ผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02-470-8440

วันเวลาให้บริการ(นัดหมายล่วงหน้า) ดังนี้

มจธ.(พื้นที่การศึกษาบางมด)

  • วันจันทร์ และวันอังคาร ให้บริการเวลา 09.00 น. - 12.00 น.
  • วันพุธ ให้บริการเวลา 16.00 น. - 18.00 น.

มจธ.(พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน)

  • วันพฤหัสบดี ให้บริการเวลา 11.00 น. - 15.00 น.

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • ทั้งนี้ จิตแพทย์ ยังคงให้บริการ ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 น. - 15.00 น. เช่นเดิม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรกมล นิยมสุข (นักจิตวิทยา)

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย สำนักงานอธิการบดี โทร 0 2470 8440