ข่าวสารและกิจกรรม


17 May

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเพื่อการตื่นรู้หัวข้อ "ทางสว่างสู่ความสงบ"

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรกมล (นักจิตวิทยาคลินิก) โทร.8440read more

22 Mar

โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2561

โปรดทราบ!!! บุคลากร มจธ.ผู้สนใจ สามารถแจ้งความจำนงผ่านระบบ Intranet: My Profile ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยท่านสามารถระบุวันที่ต้องการฉีดวัคซีน และสถานที่ฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2561 เท่านั้น!!read more

24 Jan

โครงการ KMUTT Happy Movement 2018

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐเศรษฐ์ (นักสาธารณสุข) โทร.8442read more

24 Jan

โครงการเสริมทักษะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสุจิตรา/คุณกมลธร/คุณพรกมล โทร.8442read more

25 Oct

คลินิกเสริมสร้างกำลังใจ (Motivation Clinic)

คลินิกเสริมสร้างกำลังใจ เปิดให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรกมล (นักจิตวิทยา) โทร.8440read more