ข่าวสารและกิจกรรม


24 Jan

โครงการ KMUTT Happy Movement 2018

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐเศรษฐ์ (นักสาธารณสุข) โทร.8442read more

24 Jan

โครงการเสริมทักษะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสุจิตรา/คุณกมลธร/คุณพรกมล โทร.8442read more

25 Oct

คลินิกเสริมสร้างกำลังใจ (Motivation Clinic)

คลินิกเสริมสร้างกำลังใจ เปิดให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรกมล (นักจิตวิทยา) โทร.8440read more

17 Aug

โครงการ KMUTT Dental Care 2017

นักศึกษาที่สนใจ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ คลินิก(บางมด) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐเศรษฐ์ (นักสาธารณสุข) โทร.8442read more

13 Jul

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "ใช้สมองอย่างไรให้คุ้มค่า เพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์"

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ หรือที่กลุ่มงานบริการสุขภาพฯ ทั้งคลินิก(บางมด) และคลินิก(บางขุนเทียน) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณณัฐเศรษฐ์ (นักสาธารณสุข) โทร.8442read more