ข่าวสารและกิจกรรม


25 Oct

คลินิกเสริมสร้างกำลังใจ (Motivation Clinic)

คลินิกเสริมสร้างกำลังใจ เปิดให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรกมล (นักจิตวิทยา) โทร.8440read more

17 Aug

โครงการ KMUTT Dental Care 2017

นักศึกษาที่สนใจ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ คลินิก(บางมด) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐเศรษฐ์ (นักสาธารณสุข) โทร.8442read more

13 Jul

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "ใช้สมองอย่างไรให้คุ้มค่า เพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์"

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ หรือที่กลุ่มงานบริการสุขภาพฯ ทั้งคลินิก(บางมด) และคลินิก(บางขุนเทียน) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณณัฐเศรษฐ์ (นักสาธารณสุข) โทร.8442read more

04 Jul

การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2560

โปรดทราบ!!! ท่านสามารถแจ้งความจำนงผ่านระบบ Intranet: My Profile ตรวจสุขภาพประจำปี โดยท่านสามารถระบุวันที่ต้องการตรวจสุขภาพ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 19 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น!!read more

29 Jun

โครงการ KMUTT THE IDOL SEASON 2

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 21 กรกฎาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณณัฐเศรษฐ์ (นักสาธารณสุข) โทร.8442read more

07 Jun

โครงการส่งเสริมการได้รับวัคซีนทางเลือกสำหรับชาว มจธ.

สำหรับบุคลากรและนักศึกษาผู้ประสงค์จะฉีดวัคซีนทางเลือก สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560 ณ คลินิก(บางมด) และคลินิก(บางขุนเทียน) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.8442read more