การฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation)

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มีกิจกรรมในการฟื้นฟูสุขภาพบุคลากรและนักศึกษาที่มีอาการเจ็บป่วย และต้องการให้การทำกิจวัตรประจำวันดียิ่งขึ้น (มีบริการเฉพาะมจธ.พื้นที่การศึกษาบางมด) ได้แก่

1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

โดยนักกายภาพบำบัด (วิชาชีพ) ซึ่งมาให้บริการทุกวันจันทร์ หรือวันอังคาร โดยจะให้บริการสัปดาห์ละ 1 วัน ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. (เฉพาะผู้ป่วยที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า) ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย โดยใช้วิธีตามหลักวิทยาศาสตร์และการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ได้แก่ การประคบร้อน (Hot pack) อัลตราซาวน์ (Ultrasound) การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Short wave) และการยืดกล้ามเนื้อ (Stretching)


2. การฝังเข็มเพื่อการรักษา (Acupuncture treatment)

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผ่านการฝึกฝนศาสตร์การแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม) มาให้บริการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30 - 16.30 น. เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศรีษะไมเกรน และมีอาการโรคภูมิแพ้